بایگانی برچسب ها: پولاد به چه معنی است

شخصیت های شاهنامه – پولاد (سردار کیقباد)

همان قارن نیو و کشواد را – چو خراد و برزین و پولاد را نام : پولاد دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : پولاد یکی از سرداران کیقباد در نبرد با افراسباب تورانی است. هنگامی که افراسباب شکست خورده و عقب نشینی می […]