بایگانی برچسب ها: پوشیده رویی

بررسی ابعاد و جایگاه زن در شاهنامه فردوسی

عنوان: بررسی ابعاد و جایگاه زن در شاهنامه فردوسی نویسند‌گان: دکتر امیر اکبری / فاطمه مسیح‌فر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد / کارشناسی ارشد تاریخ و مدرس پاره وقت تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: مجلۀ مطالعات ایرانی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال […]