بایگانی برچسب ها: پهلوی

ارغنده یا آرغده؟ (تصحیح واژه ای در شاهنامه)

عنوان: ارغنده یا آرغده؟ (تصحیح واژه ای در شاهنامه) نویسند‌ه: پژمان فیروزبخش سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری ایرانشناسی دانشگاه هامبورگ تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۳ هجری شمسی  منبع: ویژه نامه نامه فرهنگستان (زیان‌ها و گویش‌های ایرانی) دورۀ جدید، آذر ۱۳۹۳، شماره ۴ چکیده مقاله: از جمله واژه های دشوار و شاذّ شاهنامه فردوسی ارغنده (به […]