بایگانی برچسب ها: پهلوی خود خوردن

پژوهش های لغوی: … خورَد گاو نادان ز پهلوی خویش

عنوان: پژوهش های لغوی: … خورَد گاو نادان ز پهلوی خویش نویسنده: الوند بهاری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: ویژه نامه نامه فرهنگستان (فرهنگ نویسی) اردیبهشت ۱۳۹۲، شمارۀ ۵و۶ چکیده مقاله: محقق در این مقاله به بررسی عبارت خورد گاو نادان […]