بایگانی برچسب ها: پلاشان که بود

شخصیت های شاهنامه – پلاشان

زترکان بیامد دلیری جوان – پلاشان بیدار دل پهلوان نام : پلاشان محل مرگ پلاشان : مرز کاسه رود بدست بیژن دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان منصب پلاشان : مرزبان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : پلاشان در شاهنامه نام سرداری تورانی است. کیخسرو برای آورندهٔ سر، تیغ […]