بایگانی برچسب ها: پشنگ

شخصیت های شاهنامه – پشنگ داماد ایرج

نیا نامزد کرد شویش پشنگ – بدو داد و چندی برآمد درنگ نام : پشنگ دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به جمشید می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : همسر پشنگ : ماه آفرید فرزندان پشنگ : دختری که نامش مشخص نیست نوه پشنگ: منوچهر […]

شخصیت های شاهنامه – پشنگ

چو بشنید سالار ترکان پشنگ – چنان خواست کاید به ایران به جنگ نام : پشنگ دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای ، پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ، کیانیان تبار : تبار پدری به زادشم نبیره تور فرزند فریدون منصب پشنگ : پادشاه توران زمین ملیت : تورانی پدر پشنگ : […]