بایگانی برچسب ها: پسران فریدون

یمن

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : یمن نام فعلی مکان جغرافیایی :  یمن نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  یمن شرح مکان جغرافیایی: با این که یمن سرزمینی نسبتاً کوچک در شبه جزیره عربی بوده نام آن به فراوانی در شاهنامه آمده است برخلاف موطن اعراب که عموماً با عنوان «دشت» از آن یاد […]

ترک

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ترک و ترکستان نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ا شرح مکان جغرافیایی: گرچه ترک یا زمین ترک به معنی موطن اقوام ترک نژاد است در شاهنامه گاه همۀ تورانیان ترک خوانده شده‌اند اما غرض از ترک تنها سرزمین ترکان است. این عنوان […]