بایگانی برچسب ها: پزموده شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – پزموده

زپرموده و لشگر ساوه شاه – ز رزمی کجا کرده بود با سپاه نام : پرموده دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : تورانی وابستگان : پدر پرموده : ساوه توضیحات شخصیت : پژموده یا پرموده در شاهنامه نام پور مهتر (پسر بزرگتر) ساوه شاه ترکان است که […]