بایگانی برچسب ها: پرکرگس

معنا و مفهوم «پر کرگس» در بیتی از شاهنامه

عنوان:  معنا و مفهوم «پر کرگس» در بیتی از شاهنامه نویسندگان: حسن حیدری / علی صباغی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار دانشگاه اراک / استادیار دانشگاه اراک تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: متن پژوهی ادبی پائیز ۱۳۹۳ شماره ۶۱ چکیده مقاله: این جستار به شرح و تفسیر مصرعی از داستان رستم و سهراب شاهنامه فردوسی […]