بایگانی برچسب ها: پاکستان

هیرمند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : هیرمند نام فعلی مکان جغرافیایی :  هند بعلاوه پاکستان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  هیرمند ، رود هیرمند شرح مکان جغرافیایی: هیرمند رود هیرمند شاهرگ حیاتی ولایت پهناور سیستان است. شاخۀ اصلی این رود از کوه های مرتفع ولایت غور در مرکز کشور کنونی افغانستان سرچشمه […]

کشمیر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کشمیر نام فعلی مکان جغرافیایی :  کشمیر هندوستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کشمیر نام این ولایت شبه کشور حدود ۲۰ بار در شاهنامه آمده و همه جا هم غرض از آن ولایت کوهستانی و زیبای میان دو کشور پاکستان و هندوستان کنونی است […]

سند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سند نام فعلی مکان جغرافیایی :  بخشی از کشور پاکستان در جوار رودخانه سند نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: سند این ولایت نامی که اینک قسمت عمده کشور پاکستان را در نیمۀ جنوبی آن تشکیل داده در گذشته های دور خود شبه کشوری مستقل […]

دریای هند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای هند نام فعلی مکان جغرافیایی :  رود گنگ یا سند در هندوستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دریای هند بنا بر عرف شاهنامه غرض از دریا در اینجا همان رود است و دریای هند هم باید یکی از رودهای بزرگ معروف هندوستان مثلاً […]

مولتان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مولتان نام فعلی مکان جغرافیایی:   شهر یا ولایتی در شمال هند که اکنون در پنجاب پاکستان قراردارد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: مولتان: نام شهر و ولایتی در هند بوده که اکنون در پنجاب پاکستان قرار دارد. این نام یکبار در نسخه مسکو و […]