بایگانی برچسب ها: پارس

حلوان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : حلوان نام فعلی مکان جغرافیایی : در مسیر سرپل ذهاب به قصر شیرین نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: حلوان (نیز اران) در شاهنامه یک بار گفته شده که نام آغازین حلوان همان اران و ساخته قباد ساسانی بوده است از اهواز تا پارس یک […]

پارس

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  پارس نام فعلی مکان جغرافیایی :  استان فارس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: پارس که یکی از ولایت های مهم ایران و مرکز حکومت با شوکت هخامنشیان بوده نام خود را به قوم و ملت ایرانی و حتی به زبان ایشان بخشیده است. شهرهای […]