بایگانی برچسب ها: پادشاهی کیخسرو

سوس

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سوس نام فعلی مکان جغرافیایی :  در کنار شهر شوش کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: سوس غرض از آن ظاهراً شهر شوش است چون در شاهنامه از شهر مهم شوش با این املا یادی نشده در عوض دو بار نام سوس آمده است. […]

بلوچ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بلوچ نام فعلی مکان جغرافیایی :  بلوچستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بلوچ این عنوان که نام یکی از اقوام ایرانی است چه در شاهنامه و چه در متون سده های آغازین اسلامی عموماً همراه با نام قوم دیگری به نام کوچ یا کوج […]

بامیان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بامیان نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  بامین، بامی شرح مکان جغرافیایی: بامی بامیان بامین این هر سه نام به شهر و ولایتی تعلق دارد که اکنون آن را به نام بامیان میشناسیم ( برخی از متون بامین را از بامیان جدا دانسته […]