بایگانی برچسب ها: ولایت بادغیس

شیر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شیر نام فعلی مکان جغرافیایی :   شیرتپه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: شیر: در تعیین مرزهای ایران و توران توسط سران دو کشور به هنگام پادشاهی زوطهماسب ایران که در موضع ضعف بوده و توران در موضع قدرت، آمده است: بر آن برنهادند هردو […]

مرورود

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مرورود نام فعلی مکان جغرافیایی:   شهر مرغاب در مرز بین افغانستان و ترکمنستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کاشغر، ترکستان شرقی شرح مکان جغرافیایی: مرورود: نام ولایتی با مرکزیت شهر مرورود در جنوب ولایت مرو و کنار رود مرو یا مرغاب، بر سر شاهراه های سرخس و […]