بایگانی برچسب ها: ولادمیر پراپ

بررسی قصّه های «دیوان» در شاهنامه فردوسی (بر اساس نظریه ریخت شناسانه ولادیمیر پراپ)

عنوان: بررسی قصّه های «دیوان» در شاهنامه فردوسی (بر اساس نظریه ریخت شناسانه ولادیمیر پراپ) نویسندگان: مسعود روحانی /  محمد عنایتی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران/ کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: مجلۀ پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی، سال سوم، شمارۀ […]