بایگانی برچسب ها: واژه ناشناخته

یکی بند رومی به کردار پل؛ بررسی واژه ای ناشناخته در شاهنامه فردوسی

عنوان:  یکی بند رومی به کردار پل؛ بررسی واژه ای ناشناخته در شاهنامه فردوسی نویسند‌ه: رضا غفوری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: ویژه نامه نامه فرهنگستان (فرهنگ نویسی) اسفند ۱۳۹۴ شماره ۱۰ چکیده مقاله: آقای غفوری در این مقاله به بررسی و شناخت […]