بایگانی برچسب ها: وارونه خوی

تفسیری دیگر از بیت های بحث برانگیز شاهنامه درباره وارونه خوئی ضحاک

عنوان: تفسیری دیگر از بیت های بحث برانگیز شاهنامه درباره وارونه خوئی ضحاک نویسنده: ابوالفضل خطیبی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: محقق و دانش‌پژوه حوزه شاهنامه تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰ منبع: نامه فرهنگستان، سال دوزادهم، شمارۀ یک، بهار ۱۳۹۰ چکیده مقاله: جناب خطیبی به بررسی یکی از بیت های بحث برانگیز در داستان ضحاک پرداخته است کلمات […]