بایگانی برچسب ها: هند

هند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : هند نام فعلی مکان جغرافیایی :  هند بعلاوه پاکستان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  هندوستان ، جادوستان شرح مکان جغرافیایی: هند هندوستان مردم هندوستان از همسایگان نرم خو و کم دردسر برای ایران از عهد باستان تاکنون بوده اند. بدین سبب در شاهنامه نام این کشور […]

قنوج

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : قنوج نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری در ایالت اوتار پرادش هند نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: قنوج نام شهری مهم و نیز ولایتی شبه کشور واقع در کنار یکی از شاخه های رود گنگ در نیمه شمالی هند بوده است. بدین سبب نام […]

سند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سند نام فعلی مکان جغرافیایی :  بخشی از کشور پاکستان در جوار رودخانه سند نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: سند این ولایت نامی که اینک قسمت عمده کشور پاکستان را در نیمۀ جنوبی آن تشکیل داده در گذشته های دور خود شبه کشوری مستقل […]

حبش

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : حبش نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: حبش از این سرزمین دو بار ذیل گفتار اندر رزم اسکندر با حبش در داستان اسکندر به صورت زمین حبش و مردم حبش که به جای سنان با استخوان می جنگیده […]

مولتان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مولتان نام فعلی مکان جغرافیایی:   شهر یا ولایتی در شمال هند که اکنون در پنجاب پاکستان قراردارد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: مولتان: نام شهر و ولایتی در هند بوده که اکنون در پنجاب پاکستان قرار دارد. این نام یکبار در نسخه مسکو و […]