بایگانی برچسب ها: همدان

همدان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : همدان نام فعلی مکان جغرافیایی :  همدان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: همدان با همه اهمیتی که این شهر در تاریخ ،ایران خصوصاً در دوره مادها داشته از آن تنها یک بار در پادشاهی هرمزد نوشین روان ساسانی و اختلاف او با پسرش خسروپرویز […]

بیستون کوه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  بیستون کوه نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بیستون (که): غرض همان کوه مشهور میان راه همدان به کرمانشاه در فاصلۀ ۳۸ کیلومتری کرمانشاه است که سیاه رنگ و بلند و دارای تصاویری از داریوش بزرگ هخامنشی و کتیبه ای […]