بایگانی برچسب ها: هری

هری

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : هری نام فعلی مکان جغرافیایی :  هرات در کشور افغانستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: هری صورت کهن و اصیل تر نام شهر و ولایت هرات کنونی واقع در غرب کشور افغانستان .است از این شهر مهم خراسان تا پیش از پادشاهی هرمزد. نوشین […]