بایگانی برچسب ها: نیمروز

سیستان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سیستان نام فعلی مکان جغرافیایی :   منطقه سیستان و بلوچستان ایران و پاکستان و استان نیمروز افغانستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  نیمروز، سکستان شرح مکان جغرافیایی: نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سیستان نام فعلی مکان جغرافیایی :   حوضه آبریز رود هیرمند، از محل اتصال رود […]

خاور

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خاور نام فعلی مکان جغرافیایی :  در اصل به معنای مغرب است اما امروزه به شرق اطلاق می شود نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خاور: به معنای مغرب در پهلوی خوربران در برابر خراسان یا خورآیان به معنی مشرق است. خوربران یعنی جایی که […]