بایگانی برچسب ها: نسخه دستویس

نقد و بررسی کتاب: شاهنامه ازدستنویس فلورانس

عنوان:  نقد و بررسی کتاب: شاهنامه ازدستنویس فلورانس نویسنده: دکتر عزیزالله جوینی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۱ منبع: نقدنامه زبان و ادبیات فارسی و زبان های باستانی چکیده مقاله: نشست نقدو بررسی کتاب شاهنامه از دستنویس فلورانس با حضور مولف کتاب دکتر عزیزالله جوینی در تاریخ […]