بایگانی برچسب ها: نام دموی در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – دموی

نام : دموی توضیحات شخصیت : از پهلوانان تورانی است