بایگانی برچسب ها: نام ارژنگ دیو در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – ارژنگ دیو

سپرد آنچ دید از کران تا کران – به ارژنگ سالار مازندران نام : ارژنگ دیو محل مرگ ارژنگ دیو : مازندران به دست رستم ویژگی‌های ارژنگ دیو : سردار دیو سپید ملیت : ایرانی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان خلاصه شخصیت : ارژنگ دیو در داستان هفت خوان رستم در […]

شخصیت های شاهنامه – ارژنگ دیو

بدان جایگه باشد ارژنگ دیو – که هزمان برآید خروش و غریو نام : ارژنگ محل مرگ : مازندران توسط رستم منصب : سالار مازندران دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان لقب ارژنگ : سالار توضیحات شخصیت : رستم در سفر مازندران یا همان هفت‌خوان رستم، در خان پنجم […]