بایگانی برچسب ها: نام اجناس در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – اجناس

چو اجناس با ویسه در میمنه – سرافراز هر یک گو یک تنه نام : اجناس دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، کیانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : اجناس سردار تورانی است که در کنار ویسه در جنگ با سپاه ایران شرکت داشت.