بایگانی برچسب ها: نام آرش در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – آرش

وزو نیوتر آرش رزم زن – بهر کار پیروز و لشکر شکن نام : آرش محل تولد آرش : خراسان دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : ایرانی وابستگان : فرزند آرش : منوچهر توضحات شخصیت : آرش به روایت شاهنامه نام پدر منوچهر است. منوچهر یک پهلوان و دلاور […]