بایگانی برچسب ها: نامه باستان

نامه باستان در بوته نقد (نقد چند بیت از نامه باستان)

عنوان: نامه باستان در بوته نقد (نقد چند بیت از نامه باستان) نویسند‌گان: محمود رضایی دشت ارژنه / قدرت قاسمی پور سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: متن شناسی ادب فارسی […]