بایگانی برچسب ها: ناخودآگاه جمعی

تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریّه همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامه فردوسی)

عنوان: تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریّه همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامه فردوسی) نویسندگان: دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی / دکتر فرزاد قائمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد […]

تحلیل کهن الگویی داستان رستم و اسفندیار

عنوان: تحلیل کهن الگویی داستان رستم و اسفندیار نویسندگان: سید مجتبی میرمیران / انوش مرادی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زیان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان / دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه پیام نور تهران تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ تخصصی مطالعات داستانی، سال اول، شمارۀ دوم، زمستان ۹۱ چکیده مقاله: یکی از […]