بایگانی برچسب ها: میرین در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – میرین

یکی رومئی بود میرین به نام – سرافراز و به ارای و با گنج و کام نام : میرین دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به سلم می رساند ملیت : رومی وابستگان : همسر میرین : دختر دوم قیصر روم توضیحات شخصیت : میرین […]