بایگانی برچسب ها: مکتب روان شناسی فردی

نظریه آدلر در داستان فریدون و فرزندانش

عنوان: نظریه آدلر در داستان فریدون و فرزندانش نویسنده: مژده سالارکیا سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ رشد آموزش زبان و ادب فارسی شمارۀ ۲۱، زمستان ۱۳۹۱ چکیده مقاله: مکتب روان‌شناسی فردی آدلر، بر مفاهیمی چون احساس حقارت، عقدۀ حقارت، اصل برتری […]