بایگانی برچسب ها: مولیان

مولیان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مولیان نام فعلی مکان جغرافیایی :  محله ای در بخارا نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: مولیان این نام که در اصل موالیان جمع مولایان به معنی غلامان است یکی از محله های سلطنتی شهر بخارا که امیر اسماعیل سامانی آن را برای غلامان ویژه […]