بایگانی برچسب ها: مولتان

مولتان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مولتان نام فعلی مکان جغرافیایی:   شهر یا ولایتی در شمال هند که اکنون در پنجاب پاکستان قراردارد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: مولتان: نام شهر و ولایتی در هند بوده که اکنون در پنجاب پاکستان قرار دارد. این نام یکبار در نسخه مسکو و […]