بایگانی برچسب ها: موقعیت کنونی چین

چین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : چین نام فعلی مکان جغرافیایی :   ترکستان شرقی سمت کاشغر و ختن نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: چین: کشوری در شرق و مرکز آسیا که پرجمعیت ترین و از نظر وسعت سویمن کشور جهان است. یکی از کهن ترین تمدن های تبشری است و […]