بایگانی برچسب ها: موقعیت کنونی پیروزرام

پیروزرام

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پیروزرام نام فعلی مکان جغرافیایی :   قریۀ فیروزبهرام از دهستان غار شهر ری نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: پیروزرام: گویند پیروز فرزند یزدگرددوم پس از رفع قحطی در آغاز سلطنتش چند شارستان بنا کرد که یکی از آنها پیروز رام (مسکو: پیروزکام) بود، مقدسی […]