بایگانی برچسب ها: موقعیت کنونی وهر

وهر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : وَهر نام فعلی مکان جغرافیایی :   مکان آن مشخص نیست احتمالا جایی کوهستانی در بین افغانستان و تاجیکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: وهر: این نام اولین بار در داستان کاموس کشانی به صورت پسوند نام یکی از سالاران سپاه توران و بدین صورت […]