بایگانی برچسب ها: موقعیت کنونی مرورود

مرورود

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مرورود نام فعلی مکان جغرافیایی:   شهر مرغاب در مرز بین افغانستان و ترکمنستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کاشغر، ترکستان شرقی شرح مکان جغرافیایی: مرورود: نام ولایتی با مرکزیت شهر مرورود در جنوب ولایت مرو و کنار رود مرو یا مرغاب، بر سر شاهراه های سرخس و […]