بایگانی برچسب ها: موقعیت کنونی شیراز

شیراز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شیراز نام فعلی مکان جغرافیایی :   شیراز نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: شیراز: از شیراز اولین بار در داستان اشکانیان بدین گونه نام برده شده است که بهرام اشکانی، مشهور به اردوان، حاکم شیراز و پارس و سپاهان بود: ورا بود شیراز تا اسپهان  […]