بایگانی برچسب ها: موقعیت کنونی سندل در شاهنامه

سندل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سندل نام فعلی مکان جغرافیایی :   مکان دقیقا مشخص نیست شاید شهری در کنار مندل در هند نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: سندل: ظاهرأ ولایتی نیمه مستقل از هندوستان بوده است. در پادشاهی بهرام گور آمده که چون رای قنوج عزم ملاقات بهرام را […]