بایگانی برچسب ها: موقعیت کنونی سندلی

سندلی

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سندلی نام فعلی مکان جغرافیایی :   مرکز حکومتی در شرق هند نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: سندلی: در زمان انوشیروان مرکز حکومت یکی از شاهان هند به نام جمهور بود که قلمروش از کشمیر تا مرز چین را در بر می گرفت و همسر […]