بایگانی برچسب ها: موقعیت کنونی ساری

ساری

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ساری نام فعلی مکان جغرافیایی :   شهر ساری مرکز استان مازندران نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ساری از این شهر نامی و کهنسال شمال ایران حدود بیست بار در شاهنامه نام برده شده که همه جا هم غرض تنها یک شهر و مکان است. […]