بایگانی برچسب ها: موقعیت کنونی زیبد در شاهنامه

زیبد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : زیبد نام فعلی مکان جغرافیایی :   شهر زبید در جنوب غرب شهر گناباد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: زیبد: روستایی است کهن در ۲۰ کیلومتری جنوب غرب شهر گناباد یا گناباد خراسان، در مدخل دره ای استراتژیک که شهرستان گناباد را به بجستان و […]