بایگانی برچسب ها: موقعیت کنونی خاور

خاور

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خاور نام فعلی مکان جغرافیایی :  در اصل به معنای مغرب است اما امروزه به شرق اطلاق می شود نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خاور: به معنای مغرب در پهلوی خوربران در برابر خراسان یا خورآیان به معنی مشرق است. خوربران یعنی جایی که […]