بایگانی برچسب ها: موقعیت کنونی باهله در شاهنامه

باهله

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : باهله نام فعلی مکان جغرافیایی :   محلی در کنار رودخانه فرات احتمالا در استان انبار عراق نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: باهله، در اصل نام یکی از طوایف عرب عدنانی منسوب به باهله همسر مالک بن اعصر بن سعد بن قیس عیلان بوده که […]