بایگانی برچسب ها: موقعیت کنونی آمل

آمل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آمل نام فعلی مکان جغرافیایی :   آمل کنونی در مازندران نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آمل: از شهر های کهن طبرستان (مازندران کنونی) که بنابر نظر مورخان محل زندگی قوم مارد یا آمارد بوده است. نام آمل برگفته از نام آمارد است. آمل از […]