بایگانی برچسب ها: موقعیت کنونی آب زرق

آب زرق

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آب زَرْق نام فعلی مکان جغرافیایی: رود زَرْق نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: دریای آب شرح مکان جغرافیایی: نهری که از محل روستای زرق به سوی مرو جریان داشته و جسد یزدگرد را در همان نهر یا آب انداخته اند. کجا ارج آن کشته نشناختند                به گرداب […]