بایگانی برچسب ها: موقعیت فرب در شاهنامه

فرب

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : فَرَب نام فعلی مکان جغرافیایی :   فرب در یک فرسنگی ساحل راست رودخانه جیحون نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ریگ فرب، دشت فرب، شهرک فرب شرح مکان جغرافیایی: فَرَب:شهرک فرب که چندبار در شاهنامه از آن نام برده شده اکنون نیز در همان محل پیشین یعنی در […]