بایگانی برچسب ها: موقعیت فارقین در شاهنامه

فارقین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : فارقین نام فعلی مکان جغرافیایی:  در شرق شهر دیاربکر کشور ترکیه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: فارقین: یکی از شهرهای روم بوده است. در زمان قباد ساسانی، پس از استحکام حکومت و حمله او به روم، مردم این شهر و شهر دیگری به نام […]