بایگانی برچسب ها: موقعیت غرق در شاهنامه

غرق

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : غرق نام فعلی مکان جغرافیایی:  از روستاهای تابعه مرو که اکنون از آن ویرانه ای باقی مانده است نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: غرق در دوره پیش از اسلام در شمال شهر مرو تأسیسات و آبنیه ای وجود داشته که فردوسی با ابهام از […]