بایگانی برچسب ها: موقعیت شهر زور در شاهنامه

شهر زور

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شهر زور نام فعلی مکان جغرافیایی:  شهری در کردستان عراق در منطقه سلیمانیه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: شهر زور: این نام تنها در داستان اسکندر آمده است. که چون دارای درگذشت همسر روشنک، دختر دارای بر تابوت و جنازۀ شوهر چنین مویه کرد: […]