بایگانی برچسب ها: موقعیت جغرافیایی سیستان در شاهنامه

سیستان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سیستان نام فعلی مکان جغرافیایی :   منطقه سیستان و بلوچستان ایران و پاکستان و استان نیمروز افغانستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  نیمروز، سکستان شرح مکان جغرافیایی: نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سیستان نام فعلی مکان جغرافیایی :   حوضه آبریز رود هیرمند، از محل اتصال رود […]