بایگانی برچسب ها: موقعیت جغرافیایی رای

رای

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : رای نام فعلی مکان جغرافیایی:  دقیقا مشخص نشده اما می تواند جایی در قلب هندوستان باشد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  رای برین شرح مکان جغرافیایی: رای/ رای برین: در تصحیح آقای خالقی این نام به گونه ای آمده که دقیقا معلوم نیست«رای برین»  نام جایی بوده […]